Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Complicated92
09:10
4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
09:09
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaCannonball Cannonball

March 29 2017

00:00
9572 ef2f 500

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

March 28 2017

Complicated92
00:13
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viaCannonball Cannonball
Complicated92
00:12
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

March 25 2017

Complicated92
12:00
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viasardoniczna sardoniczna
12:00
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viaCannonball Cannonball

March 21 2017

Complicated92
12:21
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viairmelin irmelin
12:20
4360 3e5b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaCannonball Cannonball
Complicated92
12:20
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacytaty cytaty

March 19 2017

13:16
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt vialovemyself lovemyself
13:09

March 13 2017

Complicated92
23:57
Complicated92
23:56
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viawonderLife wonderLife
Complicated92
23:55
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
02:01
2135 3204 500

funkysafari:

Stoats playing- Wales, UK by blackfox wildlife and nature imaging

Reposted fromlifu lifu viaescapism escapism
Complicated92
02:01
02:01
Complicated92
02:00
2249 1c66 500
Reposted fromescapism escapism
Complicated92
01:52
Reposted fromgruetze gruetze viaescapism escapism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl